Brīvība izklaidēties

Ārkārtas stāvokļa laikā sabiedrībai tiek ierobežotas daudz dažādas brīvības (Brīvība izklaidēties). Brīvība uzņemt viesus, izklaidēties, apmeklēt pasākumus vai skolu, brīvi pārvietoties sabiedriskās iekštelpās bez maskām, sportot un daudz citas aktivitātes. Ārkārtas stāvokļa laikā šāds brīvību ierobežojumu pasākums ir pilnībā saprotams un atbalstāms, jo tiek piemērots sabiedrības interešu labā un vīrusa izplatības ierobežošanas vārdā. Bet vai ir nepieciešams ierobežot tās brīvības, kas nav saistītas ar vīrusa izplatību?

Latvijas valstīj savs iedzīvotājs ir jāuztver kā saprātīga, rīcībspējīga būtne, kas spēj rēķināties ar savu pieņemto lēmumu sekām. Rīcībspējīgam iedzīvotājam pienākas brīvība brīvi pieņemt lēmumus, kas neapdraud vai neaizskart apkārtējo cilvēku brīvību brīvi pieņemt lēmumus. Tātad valstij ir jānodrošina indivīda brīvība, bet tā ir samērīgi jāierobežo attiecībā pret citu indivīdu brīvību. Tu nevari klausīties skaļi mūziku tā, ka kaimiņi naktīs nevar gulēt. Tev ir brīvība izpaust savu radošumu, bet apkārtējo iedzīvotāju brīvība ir saņemt netraucētu naktsmieru, kas ir pārāka par Tavu kā indivīda izpausmi.

Brīvība izklaidēties un cita veida ierobežojumi:

Brīvības, kas tiek ierobežotas Covid-19 izplatības kontrolēšanas vārdā, ir atbalstāmas un nepieciešamas. Brīvdienās nevar iegādāties mazāk nepieciešamas preces veikalos, lai sabiedrība mazāk un īsāku laiku tērētu veikalu apmeklējumiem brīvdienās. Tajā pašā laikā šīs preces ir nopērkamas darba dienās, kad uz veikalu dodas lielākā daļa sabiedrības. Interaktīvajā vidē mazākas nepieciešamības preces ir nopērkamas arī brīvdienās, jo tiešsaistē nenotiek cilvēku fiziska drūzmēšanās un preces var saņemt neejot uz preču izsniegšanas punktu (veikalu).

Tieši tāpēc Satversmes tiesa nesaskatīja nekādu indivīda brīvību aizskārumu klātienes azartspēļu (zemes spēļu zāļu) slēgšanā. Spēļu zālēs pulcējas cilvēki, kas var inficēties ar vīrusu un tādā veidā aizskarot citu indivīdu brīvību uz veselību, inficēt citus iedzīvotājus. Klātienes spēļu zāles var kalpot par vienu no Covid-19 izplatības avotiem. Savukārt šāda vīrusa pārnešanās nav iespējama neklātienes spēļu zālēs (interaktīvajos Online kazino). Šajās vietās nav fiziska kontakta starp spēlētājiem un vīruss nevar pārnesties no vienas personas uz otru.

Ārkārtas stāvokļa laikā ekonomiskā situācija valstī un daudzās mājsaimniecībās ļoti strauji pasliktinās, un neapdomīgi izdevumi var īpaši sāpīgi iedragāt ikvienas mājsaimniecības maksātspēju. Valstīj ir jāsaglabā katra rīcībspējīga indivīda brīvība noteikt savu tēriņu un izklaidei paredzēto līdzekļu apjomu. Katrs rīcībspējīgs iedzīvotājs pats var rēķināties ar pieņemto lēmumu sekām. Valstīj nav jānorāda, kā tērēt savus gūtos ienākumus un tas nav valsts mērķis kontrolēt šo pasākumu. Tieši tāpēc Satversmes tiesa atzina par nesamērīgu lēmumu aizvērt arī interaktīvo azartspēļu organizēšanas vietas pirmā Ārkārtas stāvokļa laikā, jo tajās nav iespējams inficēties ar Covid-19 vīrusu. Savukārt katrs rīcībspējīgs Latvijas valsts iedzīvotājs pats var pieņemt lēmumus par savu līdzekļu izlietojumu.