Privātuma Politika

Izmantojot AKazino vietni, no Jums var tikt prasīta personīga rakstura informācija, tai skaitā informācija, kas ir nepieciešama, lai klienti varētu pieteikties vietnes e-pasta jaunumiem vai nosūtīt ziņu un iesniegt jautājumus mājaslapas administratoriem caur vietnē izveidoto kontaktformu. AKazino apņemas šīs vietnes apmeklētāju iesniegto personīga rakstura informāciju apstrādāt konfidenciāli, ievērojot visus augstākās drošības principus. Kā daļu no šīm saistībām, AKazino ir izstrādājis šo Privātuma politiku, lai nodrošinātu mājaslapas apmeklētāju informētību par iemeslu, kāpēc tiek apkopota informācija, izskaidrotu, kāda informācija tiek apkopota un kur tā tiek uzglabāta. Tāpat šī Privātuma politika nodrošina mājaslapas atbilstību attiecīgajām likuma prasībām.

Personas dati ir jebkura informācija par mājaslapas apmeklētāju, kas kaut kādā mērā identificē personu vai rada apstākļus noteikt personas identitāti. Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Vispārīgo datu aizsardzības regulu, šajā interneta vietnē iegūto datu apstrādātājs ir AKazino. Nepieciešamības gadījumā varat sazināties ar Latvijas Datu valsts inspekciju, lai iegūtu plašāku informāciju par datu subjekta tiesībām vai arī iesniegtu sūdzību.

Kas ir Privātuma Politika?

Tas ir juridisks paziņojums, kurā norādīts, kādu informāciju ievāc AKazino no lietotājiem, kā arī, kā šie dati tiek apstrādāti un kādiem mērķiem tie tiek izmantoti. 1968. gadā Eiropas padome veica pētījumus par interneta paplašināšanās draudiem, aplūkojot tehnoloģiju ietekmi uz cilvēktiesībām. Tā rezultātā tika izstrādāta politika, kas bija jāizveido, lai aizsargātu personas datus. Tas bija sākums tam, ko mēs šobrīd pazīstam kā “Privātuma politika”.

Kādu personīgo informāciju ievāc un uzglabā AKazino?

Šajā vietnē tiek apkopota un uzglabāta tikai tā informācija, kas ir nepieciešama, lai sazinātos ar mums. Personas dati, kas tiek ievākti ir tikai privātais e-pasts un vārds.

Kā tiek ievākta nepieciešamā personīgā informācija?

Apmeklētāja personas dati tiek saglabāti brīdī, kad persona brīvprātīgi aizpilda kontaktformu, kas ir pieejama AKazino vietnē, lai sazinātos ar mums vai piesakās Jaunumu saņemšanai e-pastā no AKazino vietnes. Personas e-pasts saglabājas uzņēmuma interneta mārketinga profila datubāzē. Jāpiebilst, ka kontaktformā vārds nav jānorāda obligāti, lai AKazino pārstāvjiem nosūtītu vēlamo ziņu. Klienta vārds netiek nekur saglabāts. Tam ir tikai informatīva nozīme, lai uzlabotu komunikācijas procesu starp AKazino pārstāvjiem un vietnes apmeklētāju.

Kā tiek izmantota apmeklētāju personīgā informācija?

AKazino ir tiesības izmantot iegūtos apmeklētāju personīgos datus, lai sniegtu informāciju par AKazino aprakstītajiem piedāvājumiem un pakalpojumiem e-pasta jaunumu veidā, kas tiek izsūtīti, izmantojot e-pasta mārketinga platformu. Galvenais izmantojuma veids ir regulāras mārketinga un komunikācijas aktivitātes e-pastā. Jūs varat jebkurā laikā atteikties no šo e-pasta jaunumu saņemšanas.

Kam un kā drīkst izpaust klientu personisko informāciju?

AKazino Privātuma politika nosaka, ka klienta iegūtā informācija nekāda iemesla dēļ nedrīkst tik nodota trešajai personai. Tā paredzēta tikai AKazino atsevišķu komunikācijas funkciju nodrošināšanai.

Cik ilgi tiks uzglabāta informācija?

Jūsu personiskā informācija tiks uzglabāta tik ilgi, kamēr uzņēmums būs tiesīgs to izmantot informatīvo funkciju pildīšanai vai, kamēr Jūs neizlemsiet atteikties no e-pasta jaunumu saņemšanas tam paredzētajā veidā.

Jūsu personīgo datu aizsardzība

Jūsu personīgās informācijas drošība uzņēmumam ir ļoti būtiska. Tādēļ ir piemērots tehniskais un fiziskais nodrošinājums, lai aizsargātu vietnes apmeklētāju iesniegto personisko informāciju no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, izpaušanas, pārveidošanas un neatļautas izmantošanas jebkādā citā informācijas apstrādes formā. Uzņēmums piedāvā maksimāli augstu aizsardzību pret apmeklētāju personīgo datu informācijas neatbilstošu izmantošanu un neautorizētu piekļūšanu tiem. Datu pārraide tiek nodrošināta ar augstu drošības slāni Secure Sockets Layer (SSL). Pārkāpumu gadījumā rīkosimies saskaņā ar ES Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteikto un ziņosim par datu nepilnībām vietējai datu aizsardzības iestādei bez liekas kavēšanās, kas ir ne vēlāk kā 72 stundas pēc starpgadījuma.

Datu subjekta piekrišana

Ievadot savu personīgo e-pastu vai citu informāciju mājaslapā norādītajos laukos, Jūs tādējādi sniedzat savu piekrišanu šai Privātuma politikai un piekrītat, ka uzņēmums apstrādā un pielieto Jūsu sniegto informāciju augstāk minēto mērķu sasniegšanai.

Privātuma politikas atjauninājumi

AKazino regulāri papildinās un atjaunos mājaslapas Privātuma politikas saturu, lai atspoguļotu uzlabojumus vai citas izmaiņas savā darbībā.

*Šī politika pēdējo reizi atjaunināta 2023. gada 3. Janvārī.