Reklāmas aizliegums un tā kontrole

Otrais (Reklāmas aizliegums) no Azartspēļu un izložu politikas pamatnostādņu virzieniem ir Azartspēļu un izložu reklāmas aizlieguma kontrole un vizuālā noformējuma prasības. Šis virziens sastāv no pieciem uzdevumiem. Šie visi pieci punkti ir ļoti virspusēji un bez konkrētām izmaiņām. Tas gan vairāk ir ar aicinājumu Azartspēļu inspekcijai uzlikt par pienākumu kontrolēt un uzraudzīt reklāmas izvietojumu un saturu.

AKazino viedoklis par azartspēļu reklāmām ir tāds, ka ir azartspēļu organizētājiem ir jāļauj atradīt savu produktu patērētājiem, tāpēc pilnīgs azartspēļu reklāmas aizliegums nav pieļaujams. Azartspēļu organizēšanā, īpaši sākuma fāze, ietver sevī lielas investīcijas un riskus. Tāpēc ir jāatļauj komersantiem atrādīt savas investīcijas sabiedrībai, kura pēc tam pieņem lēmumu izmantot vai neizmantot šo produktu un pakalpojumus. Kas attiecas uz interaktīvajam azartspēlēm, tad tām būtu jāatļauj Latvijas teritorijā tikai Atbildīgas spēles reklāmas. Reklāmas, kurās mudina spēlēt droši, bet pilnībā jāaizliedz reklamēt akcijas piedāvājumi vai citi mudinājumi iestatīties azartspēlēs.

Noteikt IAUI kā atbildīgo iestādi par reklāmas aizliegums kontroli azartspēļu un izložu jomā.

Līdz šim IAUI (Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija) kontrolēja, lai spēļu zālēs tiktu reklamēts tikai viņiem piederošas preču zīmes. Bet Inspekcijai nebija instrumentu, kā kontrolēt reklāmas, kas tiek rādītas internetā vai arī televīzijā. Par to rūpējās NEPLP (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome) un mēģināja sodīt raidorganizācijas, kas Latvijas teritorijā reklamē azartspēles. Taču pašu azartspēļu organizētājus neviens nekontrolē. 2020. gada 16. janvārī NEPLP pieņēma lēmumu sodīt BEST4SPORT TV par to, ka laika posmā no 2019. gada 1. augusta līdz 31. augustam tika izplatīta PAFBET/O-SANDS (pludmales volejbola laukumu) reklāma. Reklāmu laikā ekrānā tika attēlota preču zīme, kuras vārdiskā un vizuālā informācija nepārprotami asociējas ar azartspēļu pakalpojumu sniedzēja SIA“PAF Latvija” reģistrēto Pafbet.lv preču zīmi.

Tādējādi secināts, ka reklāma, iespējams, veidota ar nodomu netiešā veidā popularizēt tieši azartspēļu pakalpojumu sniedzēju. Līdz ar to SIA “best4sport” tika piemērots naudas sods 1’000 eiro apmērā. SIA “best4sport” šo lēmumu pārsūdzēja Administratīvā rajona tiesā argumentējot, ka jau 2018.gada 29.janvārī tika reģistrēja vārdisku preču zīmi PAFBET/O-SANDS. Azartspēļu pakalpojumu sniedzējs vārdisku preču zīmi – pafbet.lv reģistrēja tikai septiņus mēnešus vēlāk, proti, 2018.gada 23.augustā (Lietas arhīva Nr. A42-01569-20/23). No šī Administratīvā strīda var secināt, ka interneta vai TV vidē tiek sodīti tie, kas pārraida reklāmas, bet tie, kas par tām maksā, netiek uzraudzīti un sodīti. AKazino no tā secina, ka Reklāmas aizliegums ir diezgan viegli apejams pasākums Latvijā.

Izvērtēt azartspēļu un izložu reklāmas ierobežojuma efektivitāti televīzijā, radio, kā arī interaktīvajā vidē.

Šī punkta mērķis ir izvērtēt, bet ne reāli ierobežot vai izpildīt kāda likuma prasības. Jau pirms pamatnostādņu pieņemšanas AKazino var izvērtēt, ka azartspēļu reklāmas ierobežojumi ir neefektīvi, jo reklāmas tiek pārraidītas ārzemju TV kanālos vai arī mājaslapās ar .com domēnu, kā tas ir sportacentrs.com gadījumā. Pēc satura šie ārzemju kanāli ir mērķēti uz Latvijas auditoriju, jo tajos saturs ir latviešu valodā un tiek atspoguļoti interaktīvās vides patērētājam interesants saturs un formāli visa Latvijas likumdošana ir ievērota, bet šie ir ārzemju kanāli. Šajā punktā tiek mēģināts cīnīties ar vējdzirnavām un mēģināts ierobežojot interneta saturu.

Ministru kabineta noteikumos noteikt vienotas prasības azartspēļu zāļu publiskās ārtelpas (tajā skaitā skatlogu noformējuma) dizainam.

Izveidot kopējo diskrētu noformējumu, kurā azartspēļu organizētāji var reklamēt savas preču zīmes, ir tikai atbalstāms. Līdz šim esošajā situācijā, ka visspožākās un piesaistošākas reklāmas ir tieši azartspēļu organizēšanas vietām, ir nepareiza, jo šādas reklāmas bojā pilsētvidi, īpaši guļamrajonos un pilsētu vēsturiskajos centros. Šajā uzdevumā nevajag pārcensties un pilnībā aizliegt azartspēļu izkārtnes, jo katram komersantam ir jādod iespēja atrādīt savu produktu patērētajiem.