Uzturlīdzekļu parādnieki un azartspēles

7. janvāra Saeimas sēdē konceptuāli tika atbalstīti grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā (Uzturlīdzekļu parādnieki). Tie paredzēt aizliegt uzturlīdzekļu parādniekiem piedalīties jebkāda veida azartspēlēs Latvijas teritorijā. Likuma grozījumi ir vērsti uz to, lai personas, kuras nenodrošina bērnus ar uzturlīdzekļiem, nevarētu tērēt līdzekļus izklaidei vai savam hobijam. Tādā veidā atbrīvojot naudas līdzekļus, ko var veltīt, lai nodrošinātu savas atvases.

Ir paredzēts, ka likuma grozījumi stāsies spēkā šī gada 1. aprīlī un piekļuve azartspēlēm tiks liekta tām personām, kurām laika periodā no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2022. gada 31. martam būs stājies spēkā lēmums no Uzturlīdzekļu garantiju fonda par uzturlīdzekļu piedziņu. Personas, kurām jau ir stājies lēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, šajā sarakstā sākotnēji netiks iekļautas, bet uz tām joprojām attieksies citi ierobežojumi, kas ir pieņemti pirms tam.

Uzturlīdzekļu parādnieki:

Personas, uz kurām attieksies pieņemtie likuma grozījumi, netiks ielaistas spēļu zālēs un kazino. Tām arī tiks bloķēta pieeja jau esošiem spēļu kontiem interaktīvajās Online kazino vietnēs un netiks atļauta jauna reģistrācija. Tehniski tas, visdrīzāk, tiks nodrošināts ar līdzīgu sarakstu, kā tas ir Pašatteikušos personu gadījumā (sistēmā PIPARS). Tur ir izveidots īpašs reģistrs, kurā tiek iekļautas personas, kuras kādu iemeslu vadītas nevēlas spēlēt azartspēles.